Politică de confidențialitate (GDPR)

Volt Evse Distribution SRL (denumită în continuare “Volt”), cu sediul în Str. Intrarea Paharnicul Turturea Nr. 12, Corp C2, Camera 5, Sector 1, București, CP023314, România, responsabilă pentru administrarea platformei www.volt.com.ro și în conformitate cu Art. 4 alin. (7), din cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („RGPD”), vă informăm prin prezenta Declarație privind protecția datelor, dacă și în ce măsura se vor prelucra datele dumneavoastră personale atunci când vizitați website-ul/ website-urile aflate sub acest domeniu pe internet.

Această informare vi se adresează în calitate de client sau potențial client Volt și explică modul în care Volt folosește și protejează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în timpul utilizării website-ului, inclusiv a portalului de contractare online de pe website. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în linie cu prevederile legale în materie, în special prin alinierea la cerințele RGPD, conform celor detaliate mai jos.

 

 

Interacțiunea pe website

Prelucrăm datele dumneavoastră atunci când interacționați cu noi prin intermediul website-ului prin formularul de contact.

Prelucrăm următoarele date:

 1. Date de identificare (cum ar fi numele și prenumele dumneavoastră)
 2. Date de contact (cum ar fi adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon)
 3. Date de cont (orice alte informații pe care ni le solicitați/ furnizați prin formularul de contact)

Temeiuri:

 1. Interesele noastre legitime de a asigura o comunicare optimă și facilă cu clienții, de a pune la dispoziția clienților un canal facil de comunicare; de a asigura un management eficient al clienților și a îmbunătăți indicatorii de performanță ai Volt;
 2. Acordul dumneavoastră manifestat prin transmiterea de documente/ informații către noi.

În lipsa furnizării informațiilor solicitate prin formularul de contact sau colegii noștri, ne putem afla în imposibilitate de a vă soluționa solicitarea ori de a răspunde în mod complet la aceasta.

În plus faţă de datele menţionate anterior, pe computerul dumneavoastră sunt stocate așa numitele „cookie-uri” atunci când vizitați website-ul nostru. Cookie-urile sunt fișiere mici de text care sunt stocate pe hard disk-ul dumneavoastră de către browser-ul pe care îl utilizaţi şi prin intermediul căruia anumite informații se transmit către solicitantul care a instalat cookie-ul (în cazul de faţă, noi). Cookie-urile nu pot rula programe sau transmite viruşi către computerul dumneavoastră. Funcţia lor este de a face website-ul nostru mai ușor de utilizat şi mai eficient în general.

Veţi fi informat în legătură cu utilizarea cookie-urilor prima dată când vizitați website-ul nostru sau atunci când lipsește un cookie pe aparatul dumneavoastră. Pentru utilizarea în continuare a cookie-urilor, obținem consimțământul dumneavoastră pentru instalarea cookie-ului/-urilor sau pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizate în acest context. Atunci când este emisă această notificare inițială a cookie-ului, îndrumăm utilizatorii către prezenta politică de confidenţialitate.

Datele colectate prin intermediul website-ului pot fi utilizate pentru oricare dintre scopurile indicate mai jos, în funcție de relevanța acestora (ex.: datele furnizate pentru solicitarea de oferte pot fi utilizate în vederea furnizării serviciilor, datele furnizate prin alte solicitări/ plângeri în vederea gestionării solicitărilor și informării dumneavoastră potrivit legii, bifele pentru a fi contactați de noi în scopuri de promovare a serviciilor, studii, sondaje de piață, datele privind utilizarea pentru conformarea cu standardele de performanță din domeniu, personalizarea comunicărilor, îmbunătățirea relației cu dumneavoastră, etc.).

Durată de păstrare: Vedeți detalii la scopurile de mai jos.

 

 

Interacțiunea prin Social Media

Vă prelucrăm datele dumneavoastră atunci când utilizați profilul dumneavoastră înregistrat într-o rețea socială, de exemplu Facebook, Instagram sau LinkedIn sau alte portaluri similare (denumite “Social Media”) pentru a interacționa cu paginile noastre profesionale deschise pe aceste rețele sociale.

Utilizăm aceste pagini de Social Media și instrumentele care ne sunt puse la dispoziție de operatorii acestor platforme pentru următoarele scopuri: asistență și relația cu clienții, măsurarea performanței paginilor Social Media, promovarea imaginii societății noastre și personalizarea conținutului și anunțurilor publicitare în Social Media și apărarea drepturilor și intereselor noastre.

 

 

Modificările acestei Note de Informare

Este posibil să modificăm această notă de informare. În astfel de cazuri, modificările vor intra in vigoare de la momentul postării noii versiuni a notei de informare pe website-ul nostru www.volt.com.ro, în secțiunea dedicată protecției datelor cu caracter personal.

 

 

Promovarea imaginii și a serviciilor noastre. Îmbunătățirea relației cu clienții

Dorim să vă ținem la curent cu privire la serviciile noastre, precum și cu privire la evenimentele pe care le organizăm. În acest context, este posibil să vă transmitem oferte, promoții, invitații la evenimente sau, după caz, informări privind activitatea și serviciile Volt.

În funcție de opțiunea dumneavoastră, vă vom putea contacta prin e-mail sau telefon, apeluri automate, canale online (incluzând rețele Social Media), și/ sau poștă (servicii de corespondență sau curierat), fie direct, fie prin partenerii noștri care ne ajută în activitatea de promovare.

Prelucrăm următoarele categorii de date:

1. date de identificare: nume, prenume;

2. date de contact: adresă de e-mail, număr de telefon, adresă poștală;

3. date privind funcția dumneavoastră;

4. date legate de serviciile de care sunteți interesat (cum ar fi tipul de servicii, nevoile de consum);

5. date legate de opinia dumneavoastră privind serviciile noastre;

6. date privind opțiunile dumneavoastră de marketing.

Temeiuri juridice:

Indiferent de tipul de serviciu contractat utilizăm:

1. Apeluri (umane sau automatizate), e-mailuri, canale online – pe baza acordului dumneavoastră de a primi astfel de comunicări;

2. adresa de corespondență pentru a vă promova serviciile și activitatea noastră (poștă/ curierat, interacțiuni față în față sau în cadrul vânzărilor „din ușă în ușă”) – pe baza interesului nostru legitim de a vă ține la curent cu privire la serviciile care v-ar putea interesa. Dacă nu mai doriți să primiți astfel de comunicări, vă rugăm să ne transmiteți opoziția dumneavoastră la coordonatele de la sfârșitul acestei Politici.

3. opțiunea dumneavoastră de marketing și respectiv dovada luării la cunoștință a acestei politici de confidențialitate – pe baza interesului nostru legitim de a păstra o evidență a conformării cu obligațiile noastre specifice în materie și de a ne apăra drepturile și interesele, dacă va fi cazul.

Vă puteți oricând dezabona de la aceste comunicări prin:

1. activarea comenzii ”Dezabonare” – pentru comunicările prin e-mail;

2. apelând numărul de telefon 0752.145.491;

3. modificarea permisiunilor din Contul de Utilizator, atunci când va fi activată această opțiune pe website;

4. contactarea noastră la oricare alte date de contact disponibile pe website-ul Volt ori la sfârșitul acestei informări.

Dacă vă veți retrage consimțământul exprimat nu veți mai primi comunicări comerciale de la noi prin e-mail, telefon (inclusiv apeluri automate) sau canale online.

 

 

Personalizarea comunicărilor de marketing

Dorim să vă oferim servicii cât mai relevante, în acord cu profilul și aria dumneavoastră de interes. De aceea, personalizăm comunicările comerciale în funcție de serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi ori ați intenționat să le achiziționați, precum și în funcție de interacțiunea dumneavoastră cu website-ul nostru ori cu paginile noastre Social Media sau în funcție de alte informații de bază derivate din contractul dumneavoastră cu Volt sau pe care le primim de la alți parteneri

De exemplu, putem lua în considerare 1. date cu privire la contract și contul de client (numărul de contract, tipul de contract, codul de încasare, codul locului de consum, serie contor, tipul de client – casnic, non-casnic, prosumator), 2. date de consum (cum ar fi indexul de consum, volumul de consum), 3. istoricul general al plăților (valoarea facturilor de consum emise, soldul contului, modalitatea de plată), 4. date demografice, 5. interesul manifestat pentru anumite oferte, 6. profilul dumneavoastră furnizat de alți parteneri/ rezultat de pe website.

Temeiuri juridice:

1. interesul legitim al Volt de a vă transmite doar comunicări și oferte relevante și

2. acordul dumneavoastră, cu un dublu scop: 1. să vă transmitem comunicări comerciale de interes pentru dumneavoastră, și 2. să devenim mai eficienți în activitatea noastră de marketing.

Putem obține datele de mai sus de la:

(i) partenerii noștri, atunci când v-ați dat acordul în relația cu partenerii noștri pentru a primi comunicări comerciale de la alte entități – date de identificare minime, date de contact, profilul dumneavoastră;

(ii) cunoștințe ale dumneavoastră care v-au recomandat în contextul participării la promoții – profil Social Media, nume, prenume, date de contact;

(iii) furnizorii de rețele de socializare/ tehnologii/ cookie-uri de urmărire a comportamentului/ preferințelor dumneavoastră;

(iv) persoanele pe care le împuterniciți în relația cu Volt.

Durata prelucrării:

Vom prelucra datele dumneavoastră în scop de transmitere a comunicărilor comerciale și de personalizare a comunicărilor de marketing pe durata relației noastre contractuale, precum și ulterior, dacă nu vă retrageți acordul exprimat cu privire la primirea de mesaje comerciale din partea noastră.

Dovada consimțământului dumneavoastră o vom păstra pentru un termen de 3 ani de la data retragerii acordului. Profilurile generate vor fi periodic șterse, ca urmare a generării unor profiluri actualizate raportat la noile informații.

 

 

Sondaje, studii de piață și alte analize interne

Suntem constant preocupați de îmbunătățirea calității serviciilor noastre. Derulăm studii, sondaje, activități de cercetare a pieței, precum și analize interne cu privire la modul în care utilizați serviciile noastre, inclusiv privind gradul dumneavoastră de satisfacție. În acest context, putem utiliza servicii ale agențiilor de cercetare a pieței.

Ne vom asigura că utilizăm date cu caracter personal numai dacă o atare utilizare este necesară pentru îndeplinirea obiectivului propus. Ca regulă, rezultatul analizelor și studiilor interne este în format anonimizat.

Prelucrăm următoarele categorii de date: 1. date de identificare (nume, prenume, semnătura); 2. date de contact (adresă de e-mail, număr de telefon); 3. date legate de serviciile de care sunteți interesat/ beneficiați (cum ar fi tipul de servicii, utilitate, nevoile de consum, capacități instalate); 4. date legate de opinia dumneavoastră privind serviciile noastre și așteptările dumneavoastră de la un furnizor de astfel de servicii; 5. feedbackul dumneavoastră cu privire la evenimente, comunicarea cu dumneavoastră a altor aspecte ce țin de relația Volt ori a altor furnizori similari.

Temeiuri: 1. interesele noastre legitime de a cunoaște opinia și preferințele clienților cu privire la serviciile noastre sau alte altui furnizor, precum și de a ne optimiza activitatea și a identifica noi oportunități de dezvoltare și promovare a serviciilor și activității, în general; 2. acordul dumneavoastră exprimat în contextul sondajelor/ studiilor de piață pe care le derulăm.

Putem obține datele de mai sus de la: în general, utilizăm datele pe care fie 1. le primim de la dumneavoastră (direct sau prin intermediul partenerilor noștri – cum ar fi agențiile de marketing, promovare și cercetări de piață), fie 2. le generăm sau deducem pe baza informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră.

Durata de păstrare: in cazul datelor ce stau la baza studiilor, sondajelor, analizelor cu rezultate anonimizate – pe durata necesară transformării în statistici anonimizate, dar nu mai mult de 6 luni de la desfășurarea sondajului/ studiului de piață ori a analizei/ studiului intern. În cazul în care nu sunt anonimizate, rezultatele studiilor, sondajelor, analizelor vor fi păstrate 1 an de la data generării acestora și nu vor fi făcute publice.

Dacă nu doriți sa participați la sondajele sau studiile noastre sau, după caz, să ne furnizați anumite informații pentru acest scop, este posibil să nu implementăm sau să ținem cont de anumite sugestii ale dumneavoastră sau alte aspecte de interes pentru dumneavoastră. În orice caz, refuzul dumneavoastră de participare nu va afecta în niciun fel relația dumneavoastră cu Volt.

 

 

Apărarea drepturilor și intereselor Volt și ale clienților Volt. Conformarea noastră cu orice obligații legale

Date: oricare dintre categoriile de date din sistemele Volt menționate mai sus, adecvate tipului de procedură/ investigație/ litigiu/ audit oficial.

Temeiuri:

1. interesele noastre legitime de ne apăra drepturile și interesele în contextul unor situații în care imaginea și interesele Volt ar fi expuse sau afectate, respectiv de a păstra dovezi cu privire la drepturile și interesele noastre precum și conformarea noastră cu obligații legale specifice (spre exemplu, soluționarea plângerilor în termenul impus de lege în sectorul energiei ori protecției datelor, maniera de soluționare, suspendarea/ întreruperea serviciilor doar când legea permite acest lucru; păstrarea de procuri când clientul este reprezentat de o altă persoană/ entitate; identificarea și dovada identificării clienților/ altor solicitanți înainte de a face modificări în contracte/ de a furniza date privind conturile clienților, etc).;

2. obligațiile noastre legale, precum cele de a ne conforma solicitărilor autorităților publice/ instanțelor/ altor instituții publice care au competența de a ne impune anumite operațiuni de prelucrare; obligația de a arhiva anumite documente/ informații potrivit regulilor de arhivare, ordine ANRE ori alte reglementări aplicabile Volt; obligația de a notifica incidente de confidențialitate/ securitate autorităților competente, etc.

Putem obține datele de mai sus de la oricare din sursele menționate la scopurile de mai sus, precum și de la autoritățile, instituțiile sau instanțele implicate.

Durata de păstrare: pe durata impusă de prevederile legale specifice; acolo unde nu există reguli, pe durata procedurii/ auditului/ investigației/ litigiului, și pentru o perioadă de 3 ani de la încheierea acesteia, respectiv luând în considerare termenul de prescripție aplicabil situației concrete; pe durata impusă de autoritatea/ instituția/ instanța competentă, conform prevederilor legale; pe durata solicitată de dumneavoastră pentru apărarea drepturilor și intereselor dumneavoastră ori ale unei terțe persoane care are un interes legitim în acest sens.

În anumite situații, refuzul de a ne furniza date poate atrage răspunderea dumneavoastră contractuală sau civilă în relația cu Volt, alte persoane ale căror drepturi/ interese ar fi afectate.

Atunci când primim datele direct de la dumneavoastră vom considera că acestea sunt reale, corecte, complete și că se referă la dumneavoastră. Vom depune eforturi rezonabile să ne asigurăm că datele sunt reale, corecte și că vă aparțin, iar în situația în care vom avea suspiciuni că ne transmiteți date incorecte, incomplete sau că folosiți fără autorizare datele altei persoane, vom lua măsuri pentru clarificarea și remedierea situației.

Aceste măsuri ar putea consta în: actualizarea, completarea sau ștergerea datelor, limitarea accesului la datele utilizate nelegal – inclusiv ștergerea conturilor asociate unor date care nu vă aparțin. De asemenea, vom considera că datele colectate direct de la dumneavoastră sunt actuale atât timp cât nu ați solicitat modificarea lor prin canalele de comunicare menționate sau nu ați actualizat personal datele. Totodată, vă informăm că putem derula campanii de actualizare a datelor în mod regulat, ca de exemplu prin apeluri telefonice sau la momentul resemnării unui contract de servicii Volt.

Vă rugăm să notificați orice modificare în datele dumneavoastră la coordonatele de contact indicate în contractul cu dumneavoastră sau pe website-ul Volt, ori în această informare.

 

 

Cui Transferăm Datele Dumneavoastră?

Putem transfera datele dumneavoastră către:

 1. furnizorii dumneavoastră de servicii potențiali, la momentul la care decideți să nu mai beneficiați de serviciile noastre – le putem transmite orice date la solicitarea dumneavoastră, inclusiv – informații privind consumurile facturate anterior dumneavoastră, dacă sunt disponibile;
 2. alte persoane care pot primi date conform solicitării dumneavoastră sau atunci când acționează ca împuterniciții dumneavoastră în relația cu Volt;
 3. furnizorii noștri de servicii IT, Software, securitate, pentru managementul sistemului și aplicațiilor Volt, asigurarea securității și confidențialității datelor dumneavoastră;
 4. furnizorii noștri de servicii de marketing, PR, research, pentru cunoașterea specificului clienților, organizarea de evenimente și promovarea imaginii și serviciilor Volt;
 5. parteneri implicați în livrarea serviciilor pe care le comandați de la noi sau pe care le utilizați, cum ar fi firme de curierat sau servicii de împlicuire și livrare;
 6. furnizori de servicii de facturare, management plăți și raportare fiscală;
 7. agenții de recuperare creanțe;
 8. operatorii economici contractați pentru serviciile de verificare/ revizie, partenerii care prestează servicii tehnice sau alți parteneri implicați;
 9. furnizorii Volt în diverse domenii, respectiv: furnizorii de servicii de stocare a bazelor de date și documentelor, inclusiv în cloud; prestatorii de servicii de arhivare; furnizorii de servicii de dezvoltare web și administrare website/ pagini de social media; furnizorii de servicii e-mail; furnizorii de servicii de consultanță juridică, fiscală; furnizorii de servicii de contabilitate și audit financiar; furnizori de servicii de comunicații electronice (eg.: e-mailing, SMS etc.); furnizorii de servicii de plată implicați în procesarea și/ sau efectuarea plăților aferente achizițiilor dumneavoastră relative la serviciile noastre; furnizorii de noi tehnologii utilizate pe website-ul nostru; furnizorii de cookies (vor avea acces doar pe bază anonimizată);
 10. furnizori de servicii notariale, traduceri, executare silită;
 11. parteneri cu care colaborăm pentru vânzarea serviciilor noastre. Dacă ați achiziționat serviciile noastre prin intermediul unei entități partenere, putem schimba datele dumneavoastră cu aceasta pentru gestionarea adecvată a relației de parteneriat și a contului dumneavoastră – de exemplu, pentru a putea identifica comanda dumneavoastră și pentru a putea efectua plata comisionului către respectivul partener.
 12. în cazul unei fuziuni, achiziții sau alt tip de reorganizare. În cazul în care Volt ar fi supusă unui proces de reorganizare sau de vânzare, vom furniza informațiile dumneavoastră către organizația respectivă.
 13. instituții și autorități publice ori instanțe de judecată, cum ar fi:
 • Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE);
 • Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
 • Consiliul Concurenței;
 • Instanțele judecătorești și alte organe judiciare (cum ar fi organele de poliție, Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești, Direcția Națională Anticorupție – DNA etc.);
 • autoritățile competente (spre exemplu, ANPC, ANAF, ANSPDCP), ori informații solicitate de acestea, în limita competențelor legale. 

 

Drepturile Tale

Pe scurt, drepturile tale sunt următoarele:

 1. Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a obţine accesul la datele tale pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; ai, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 2. Dreptul la rectificarea datelor. Ai dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Ai dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm, în cazurile prevăzute de lege.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Ai dreptul de a restricționa prelucrarea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm, atunci când este necesar.
 5. Dreptul de a obiecta. Ai dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru, în condițiile prevăzute de lege.
 6. Dreptul la retragerea consimțământului. În situațiile în care prelucrăm datele tale în temeiul consimțământului tău, ai dreptul de a îți retrage consimțământul; poți face aceasta în orice moment, cel puțin la fel de ușor cum ne-ai acordat inițial consimțământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor tale pe care am realizat-o înainte de retragere.
 7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru.

Poți obține mai multe informații despre drepturile tale consultând anexa nr. 1 la prezenta Notă de informare. Vei observa că, potrivit legii, poți exercita aceste drepturi în anumite condiții. În orice caz, vom depune toate demersurile pe care legea ni le impune pentru a îți facilita exercitarea lor.

 

Cum îți poți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a îți retrage consimțământul, atunci când îți prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor tale de către noi, te rugăm să folosești oricând dorești detaliile de contact din secțiunea DETALIILE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos. Vom încerca să răspundem cât mai rapid și complet tuturor întrebărilor și preocupărilor tale și să facilităm exercitarea drepturilor tale.

 

Anexa Nr.1 DREPTURILE TALE ÎN DETALIU

Poți găsi informații separate cu privire la dreptul tău la opoziție în anexa următoare (Anexa nr. 2).

Dreptul de a fi informat(ă)

În calitate de operator, luăm măsurile adecvate pentru ca informațiile furnizate și comunicările referitoare la prelucrare să fie într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, într-un limbaj clar și simplu. Informațiile pot fi furnizate fie în scris, fie prin alte mijloace (inclusiv în format electronic, atunci când este oportun).

Vei fi informat(ă) atât atunci când datele cu caracter personal sunt colectate de la tine, cât și atunci când au fost obținute de la un terț.

Dreptul de acces

Pentru a putea fi informat(ă) cu privire la prelucrare și a putea verifica legalitatea acesteia, ai dreptul de acces la datele cu caracter personal referitoare la tine pe care le prelucrăm.

De asemenea, ai dreptul de a obține de la noi confirmarea că se prelucrează sau nu datele tale cu caracter personal. Dacă prelucrăm datele tale cu caracter personal, ai dreptul de acces la datele respective; de asemenea, într-o astfel de situaţie, ai dreptul de acces la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii/ categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele, în special destinatari din state terțe ori organizații internaționale;
 • perioada pentru care este preconizată stocarea datelor sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare;
 • faptul că ai dreptul de a ne solicita rectificarea, ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării datelor și dreptul de a te opune prelucrării;
 • dreptul tău de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă datele nu sunt colectate de la tine, orice informații referitoare la sursă;
 • existența unui proces decizional automatizat (inclusiv crearea de profiluri) și informații privind logica utilizată și importanța și consecințele preconizate ale prelucrării pentru tine.

 

Dreptul la rectificare

Dacă datele tale cu caracter personal sunt inexacte ori incomplete, ai dreptul ca acestea să fie rectificate de noi, fără întârzieri nejustificate. În funcție de scopul prelucrării datelor cu caracter personal, ai dreptul ca datele pe care le prelucrăm să fie completate (dacă este cazul), inclusiv în urma oferirii de declarații suplimentare de către tine.

 

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Ai posibilitatea de a solicita ca datele tale cu caracter personal să fie șterse fără întârzieri nejustificate dacă nu mai este necesar să le prelucrăm. Ai dreptul la ștergerea datelor care te privesc în următoarele situații:

 • datele tale cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care le-am colectat (prelucrat);
 • ți-ai retras consimțământul în temeiul căruia a avut loc prelucrarea și nu există un alt temei pe care ne putem baza pentru a vă prelucra datele;
 • te opui prelucrării (în temeiul dreptului tău la opoziţie) și nu există motive legitime care să ne dea dreptul de a îți prelucra datele în continuare;
 • am prelucrat datele tale în mod ilegal;
 • există o obligație legală a noastră pentru care este necesară ștergerea datelor;
 • colectarea datelor a avut loc în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale unui minor.


La rândul nostru, avem dreptul să refuzăm solicitarea ta de ștergere a datelor cu caracter personal dacă este necesar să le prelucrăm:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 • pentru a respecta o obligație legală de prelucrare, pentru a îndeplini o sarcină executată în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care suntem învestiţi;
 • pentru motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu legislaţia protecţiei datelor cu caracter personal, în măsura în care dreptul la ștergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Ai dreptul de a ne cere să restricţionăm prelucrarea datelor tale dacă cel puțin una dintre următoarele condiții este îndeplinită:

 • contești exactitatea acelor date – în acest caz, vom opri prelucrarea până când vom verifica exactitatea acelor date;
 • prelucrarea este ilegală – caz în care, deși ai dreptul ca datele tale să fie șterse („dreptul de a fi uitat”), te opui ştergerii și, în schimb, ne soliciţi să restricţionăm utilizarea lor;
 • nu mai avem nevoie de acele date, dar tu ni le soliciţi în scopul constatării, al exercitării sau al apărării unui drept în instanță;
 • te-ai opus prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiţi sau te-ai opus prelucrării necesare în scopul intereselor legitime ale noastre ori ale unui terț – în toate aceste cazuri, vom opri prelucrarea datelor tale pe parcursul perioadei în care verificăm dacă motivele legitime care întemeiază prelucrarea datelor de către noi prevalează asupra drepturilor tale.


Cu toate acestea, vom continua să prelucrăm (și altfel decât prin stocare) datele a căror prelucrare a fost restricționată de tine dacă și în măsura în care:

 • ești de acord cu prelucrarea;
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • prelucrarea este necesară pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • prelucrarea este necesară din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene.

Te vom informa înainte de a ridica restricționarea prelucrării.

De exemplu, în funcție de modul concret în care prelucrăm datele în cauză, pentru a da curs cererii de restricționare a prelucrării putem muta temporar într-un alt sistem de prelucrare datele a căror prelucrare este restricționată, putem bloca accesul utilizatorilor la acele date sau adopta orice măsuri cu efect similar.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Poţi obţine de la noi datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm, pentru a le utiliza în scopurile în care dorești și a putea să le transferi dintr-un mediu în altul, într-un mod sigur și facil. Ai dreptul la portabilitate numai în privința datelor pe care le prelucrăm în temeiul consimțământului tău, pentru executarea unui contract la care ești parte sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, la cererea ta.

 

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (inclusiv cu privire la crearea de profiluri)

La momentul la care îți prezentăm această notă de informare, nu prelucrăm în mod automat datele tale.

Dacă în viitor vom realiza prelucrări automate ale datelor tale:

 • ai dreptul de a nu fi supus(ă) unor decizii întemeiate pe astfel de prelucrări, care produc efecte juridice cu privire la tine sau care te afectează altfel în mod semnificativ;
 • nu vei beneficia însă de dreptul de mai sus atunci când decizia (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine şi Volt, (ii) este prevăzută de lege sau (iii) este întemeiată pe consimțământul tău explicit;
 • în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea ori executarea unui contract între tine şi Volt sau este întemeiată pe consimțământul tău explicit, ai următoarele drepturi: (i) dreptul de a obține intervenție umană în luarea deciziei, (ii) dreptul de a îți exprima punctul de vedere și (iii) dreptul de a contesta decizia;
 • deciziile noastre întemeiate pe prelucrări automate, atunci când sunt permise, nu vor avea la bază categoriile speciale de date cu caracter personal ale tale, cu excepția cazului în care ai consimțit expres sau prelucrarea acelor date este necesară pentru motive de interes public major, în temeiul legii.

 

Dreptul de a îți retrage consimțământul

În situațiile în care îți prelucrăm datele pe baza consimțământului tău, ai dreptul de a îți retrage consimțământul, cel puțin la fel de simplu ca acordarea acestuia. Puteți face aceasta în orice moment, prin modurile indicate în secțiunea de mai sus referitoare la modul în care îți poți exercita drepturile – secțiunea CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM LE POȚI EXERCITA. Dacă îți retragi consimțământul, aceasta nu va afecta legalitatea prelucrării pe care am efectuat-o pe baza aceastuia anterior retragerii.

 

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor

Pe lângă orice alte drepturi pe care le ai cu privire la formularea de cereri înaintea instanțelor judecătorești și a altor autorități, ai dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a prelucrării datelor, în cazul în care consideri că prelucrarea datelor tale de către noi încalcă legislația. Poți depune plângere în special la autoritatea de supraveghere din statul membru al Uniunii Europene: (i) în care ai reședința obișnuită; sau (ii) în care se află locul tău de muncă; sau (ii) în care a avut loc presupusa încălcare a drepturilor tale cu privire la protecția datelor. În România, autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Detaliile de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresă: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, România, cod poștal 010336

Număr de telefon (fix): 031 805 92 11

Număr de fax: 031 805 96 02

Adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro

Website: http://www.dataprotection.ro/

 

Anexa nr. 2

Dreptul tău la opoziție

Ai dreptul de a te opune prelucrării datelor tale cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiți sau este necesară pentru interesele legitime ale noastre sau ale unui terț.

Ai și dreptul de a te opune prelucrării în scop de marketing direct.

De asemenea, ai dreptul de a te opune prelucrării în scopuri de cercetare științifică ori istorică sau în scopuri statistice, mai puțin în cazul prelucrarea respectivă este necesară pentru îndeplinirea unui sarcini realizate din motive de interes public.

Îți poți exercita acest drept prin modurile indicate în secțiunea de mai sus referitoare la modul în care îți puteți exercita drepturile – secțiunea CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM LE POȚI EXERCITA.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus și orice informații suplimentare, ne puteți contacta prin:

i. e-mail, la adresa: contact@volt.com.ro;

ii. prin poștă, la adresa: Strada Aviator Popișteanu 54A, sector 1, București;

iii. prin contul de client, când această funcționalitate va fi disponibilă pe website-ul nostru.